เพลงปลุกใจ จำนวน 38 เพลง

1.ขวานทอง
2.คุณธรรมสี่ประการ
3.ตื่นเถิดชาวไทย
4.ตื่นเถิดไทย
5.ต้นตระกูลไทย
6.ถิ่นของเรา
7.ถิ่นเมืองไทย
8.บ้านเกิดเมืองนอน
9.พรุ่งนี้ต้องดีกว่า
10.รวมไทย
11.รัก
12.รักกันไว้เถิด
13.รักชาติ
14.รักบ้านเกิด
15.รักเมืองไทย
16.รักไทย
17.รู้รักสามัคคี_หญิง
18.รู้รักสามัคคีทำความดีถวายในหลวง
19.รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน
20.วิญญาณ นปพ
21.ศึกบางระจัน
22.สยามมานุสติอนุสรณ์
23.สายโลหิต
24.สุดแผ่นดิน
25.หนักแผ่นดิน
26.หลั่งมาเองเหมือนฝน
27.อนุสติไทย
28.อยุธยารำลึก
29.เดินเดินเดิน
30.เทียนคุณธรรม
31.เพื่อผืนดินไทย
32.เพื่อไทย
33.เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว
34.เลือดไทย
35.เสียแผ่นดินครั้งยังอาลัย
36.ใต้ร่มธงไทย
37.ไทต้องเป็นไท
38.ไทยรวมกำลัง