เพลงนักรบ จำนวน 24 เพลง

1.จากยอดดอย
2.ชายชาญทหารไทย
3.ดอกประดู่
4.ทหารของชาติ
5.ทหารพระนเรศวร
6.ทหารเสือราชินี
7.นักรบไทย
8.ผู้ครองฟ้า
9.มาร์ชกองทัพบก
10.มาร์ชกองทัพบก2
11.มาร์ชทหารม้า
12.มาร์ชราชวัลลภ
13.ยอดนักรบกล้า
14.สามพราน
15.สามัคคี4เหล่า
16.อุดมการณ์กองทัพบก
17.เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
18.แด่ตชด.
19.แด่ทหารหาญในสมรภูมิ
20.มนต์มัฆวาน
21.ม้าคนอง
22.รั้วแดงกำแพงเหลือง
23.ลาแล้ว จปร
24.ถิ่นอาร์มทอง